Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

In december 2012 kocht brownfieldontwikkelaar Re-vive de terreinen gelegen aan de Woluwelaan en de Vilvoordelaan te Machelen.

Klant:Re-vive
Locatie:Machelen
Periode:Calendar icon2013 - 2016

Ontwikkeling bedrijvenpark Bright Park

De terreinen werden samengevoegd tot het bedrijvenpark Bright Park, een terrein van 7,5 hectare waarop zowel grotere bedrijven zich kunnen vestigen als kleinere kmo's binnen bedrijfsverzamelgebouwen. Quares heeft Re-vive begeleid bij de subsidieverwerving voor de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur. Bovendien voert onze afdeling Management het parkmanagement uit. 

Situering site

De site bevindt zich in de gemeente Machelen aan de op- en afritten van de Brusselse ring (R0). Vanaf de site is de E19 vlot bereikbaar. Het projectgebied maakt deel uit van het regionaal gemengd bedrijventerrein van Machelen. Dat terrein wordt in het oosten begrensd door de Woluwelaan, in het zuiden door de Vilvoordelaan en in het noorden en westen telkens door een aanpalend bedrijventerrein. 

Minimale impact

Het projectgebied is op het gewestplan ingekleurd als een algemeen bedrijventerrein. Het beschikt niet alleen over de geschikte bestemming, maar heeft tevens een goede bereikbaarheid ten opzichte van het hoofdwegennet. De impact op woonomgevingen is minimaal bij ontwikkeling van deze site.

De andere uitgangspunten voor Re-vive bij de ontwikkeling van deze brownfield waren:

  • gefaseerd ontwikkelen in functie van de lokale behoefte
  • hemelwater opvangen binnen de ruime groenzones
  • respect voor de ruimtelijke samenhang met de directe omgeving
  • vlotte en veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers
  • nieuwe wegenis voor de verbinding met de Woluwelaan en de Vilvoordelaan
  • kwalitatieve architecturale afwerking
  • maximale integratie van duurzaamheidsaspecten zoals de invloed op de waterhuishouding beperken, duurzaam materiaalgebruik, compacte verkavelings- en bouwwijze.

Quares-diensten

Quares heeft Re-vive bijgestaan bij de aanvraag en het verkrijgen van de infrastructuursubsidies bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tijdens het ontwikkelingsproces volgde Quares de administratie van de subsidievoorwaarden op en rapporteerde aan het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Bovendien werkte Quares een beheersvisie uit voor Bright Park om de duurzame kwaliteit te garanderen tijdens de levensduur van het terrein. Onze afdeling Management zorgt momenteel voor het parkmanagement in opdracht van de vzw Bright Park, die er de gevestigde bedrijven verenigt. 

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Bart
De Smedt

Director

Location icon Antwerp Gate 2
bart.de.smedt@quares.be
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.