Vastgoed en Beleid

Meer dan ooit is er de wil om steden inclusiever, veerkrachtiger, veiliger en duurzamer te maken.

Vastgoed en Beleid

Momenteel woont meer dan 50% van de mensen in steden. In 2050 moet dit verder stijgen naar twee derden van de wereldbevolking. Deze evolutie moet ervoor zorgen dat onze resterende open ruimte gevrijwaard wordt, dat we een mobiliteitsinfarct vermijden, dat we duurzamer kunnen leven en de kosten voor nutsvoorzieningen niet ontsporen. 

Quares volgt niet alleen actief het beleid op maar tracht vanuit zijn expertise ook oplossingen aan te reiken. 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.