Ons speelveld

Onze diensten en expertise passen we toe op zowel bedrijventerreinen, retail en binnenstedelijke handelscentra, woonontwikkelingen en integrale gebiedsontwikkelingsprojecten met een duidelijke integrale en verwevingsstrategie. Deze integrale expertise maakt ons de ideale partner om uw smart city mede vorm te geven.

Ons speelveld

Bedrijventerreinen

Uit onze referenties blijkt voornamelijk onze brede ervaring op vlak van bedrijventerreinen. De uitbouw van de dienst Business Park Management heeft ervoor gezorgd dat we ook op vlak van visievorming en consulting sterk gegroeid zijn. 

Retail en binnenstedelijke handelscentra

Naast de bedrijventerreinen ondervangen we ook de retail met een duidelijk focus op de binnenstedelijke handelscentra. Gezien we zelf via beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen investeren in retailvastgoed treden we in deze ook op als consultant. Het consultingluik hebben we hiervoor gestructureerd in een aparte vennootschap zijnde CityD

Integrale gebiedsontwikkelingstrajecten

Naast de monofunctionele ontwikkelen zien we ook meer en meer integrale en inclusieve ontwikkelingen waar verweving tussen wonen, werken en recreëren mogelijk wordt gemaakt. Quares heeft in de afgelopen periode al heel wat ervaring opgebouwd binnen projecten als Blue Gate in Antwerpen en Ragheno in Mechelen.

Wonen

Onze begeleiding in functie van residentiêle projectontwikkelaars situeert zich minder op vlak van subsidiebegeleiding zoals bij bedrijventerreinen. We concentreren ons daar vooral op visie en strategie en locatiestudies in de regio’s die we ook vanuit agency kennen zijnde regio Antwerpen, Mechelen en Sint-Niklaas. Specifiek rond clustering van energievoorzieningen, shared services en financiering kunnen we projectontwikkelaars en steden en gemeenten ook bijstaan.

Daarnaast hebben we ook een zeer degelijk uitgebouwde visie aangaande de niche van het studentenvastgoed. In opdracht van onze afdeling Investment en het fonds Quares Student Housing structureren we het onderzoek naar de studentenhuisvestingsmarkt in België.  

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.