Omgevings- en stakeholdermanagement

Empowering societies: de mensen maken de stad. Verhoog de slaagkansen van uw vastgoedproject door actief omgevings- en stakeholdermanagement.

Omgevings- en stakeholdermanagement

Zowat alle ontwikkelings- en herontwikkelingsdossiers van bedrijventerreinen, binnenstedelijke projecten of integrale gebiedsontwikkelingen maken deel uit van een bredere omgeving. Om effectief en efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte is clustering, verweving, meervoudig ruimtegebruik, enz. noodzakelijk.

Tijdig

Alle stakeholders moeten tijdig betrokken worden bij dit proces om doelstellingen, ambities en taakverdelingen vast te leggen. Alleen zo kan het noodzakelijke draagvlak gecreëerd worden om tot goede projectresultaten te komen. Dit vraagt een goede overlegstructuur en de nodige procesbegeleiding.

Grotere slaagkans

Quares heeft ruime ervaring in de begeleiding van dergelijke complexe dossiers. De ingrediënten van een geslaagd stakeholdermanagement zijn:

  • een goede actoridentificatie
  • vroegtijdig informeren naar de belangen van de diverse stakeholders
  • stakeholders tijdig betrekken bij beslissingen
  • een transparante en duidelijke communicatiestrategie
  • een concreet actieplan
Contacteer ons

Contacteer medewerker

Toon
Dirckx

Senior Consultant

Location icon Antwerp Gate 2
toon.dirckx@quares.be
Quote icon

“De doelstelling van een goed stakeholdersmanagement is het creëren van een ‘Please in my backyard’ (PIMBY) houding in plaats van een ‘Not in my backyard’ (NIMBY) gevoel”.

Tim Moerenhout

Maak een afspraak

Zoekt u een projectregiseur die samen met u alle relevante actoren aan de tafel brengt en met oog voor communicatie, transparantie en vertrouwen uw project ter harte neemt? De kofie staat klaar.  

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.