Beleidsplanning en evaluatie

Vanuit onze multidisciplinaire vastgoedorganisatie heeft Quares expertise in huis om steden en gemeenten bij te staan in hun beleidsvisie en -planning zowel als in de evaluatie daarvan.

Beleidsplanning en evaluatie

Steden en gemeenten zijn de draaischijven van onze economie. Elke dag worden er belangrijke beslissingen genomen; beslissingen die een impact hebben op het leven en het welzijn van de burgers en bedrijven.

Beleidsadvies en visievorming

Een duidelijke beleidsvisie op grote infrastructuurprojecten, bedrijventerreinen, de handelskern en wonen binnen de gemeente is cruciaal. De keuzes die worden gemaakt binnen de budgettaire mogelijkheden zijn meteen ook keuzes voor de toekomst. Daarom moeten die weloverwogen en toekomstgericht zijn.

Vanuit onze multidisciplinaire organisatie heeft Quares expertise binnen de diverse vastgoedsegmenten. Deze expertise zetten we graag in om steden en gemeenten te begeleiden bij de uitwerking van een integrale visie. Samen met alle betrokken actoren kunnen we diverse scenario's of alternatieven aftoetsen aan hun economische, ruimtelijke, juridische, technische en sociale haalbaarheid. Door onze operationele ervaring bieden we hier een meerwaarde ten opzichte van de traditionele studiebureaus.

Beleidsevaluatie

Meten is weten. En weten is de basis om bij te sturen en te veranderen.Onze consultants hebben niet alleen ervaring in het bijstaan van steden en gemeenten voor hun visievorming. We bieden ook ondersteuning bij de evaluatie van beleidsmaatregelen. Deze evaluatie start met de bepaling van de evaluatiecriteria. Vanuit de doelstellingen kunnen we het project, de maatregelen of de beleidsvisie aftoetsen aan de relevantie, coherentie, uitvoering, efficiëntie, adequaatheid, duurzaamheid, draagvlak en toegevoegde waarde.

Contacteer ons

Contacteer medewerker

Bart
De Smedt

Director

Location icon Antwerp Gate 2
bart.de.smedt@quares.be
Quote icon

“Innoveren en creatief denken is vaak ook een stap in het onbekende durven zetten. Nieuwe woon- en werkvormen vragen om nieuwe vastgoedoplossingen”.

Bart De Smedt

Maak een afspraak

Kom gerust uw vastgoedproject voorstellen. Wij bekijken meteen de subsidiemogelijkheden samen met u.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.